dimecres, 14 de febrer de 2018

(2018-02-12) Josep Goday i Josep Puig i Cadafalch. Història d'una col·laboració

El passat dilluns dia 12 de febrer de 2018, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans, tingué lloc la conferència “Josep Goday i Josep Puig i Cadafalch. Història d’una
col·laboració” que anà a càrrec del Dr. Joaquim Graupera i comptà amb la presència dels nets
d’En Josep Goday.

El Dr. Graupera, després d’agrair els assistent la seva presència, comentà que la xerrada era la
repetició de la realitzada per ell mateix a Mataró dins dels actes commemoratius de l’Any Puig
i Cadafalch i que la dividiria en 5 punts.

En el primer d’ells, el ponent explicà els antecedents familiars i culturals de Josep Goday, incidint
que aquest fou, fonamentalment i bàsica, un arquitecte. Aquesta afirmació portà al segon punt
on explicà els seus començaments  com a deixeble de Puig i Cadafalch i, més tard, com a
col·laborador. El conferenciant comentà alguns dels projectes realitzats i alguns de preparats
que no es van arribar a dur a terme.

El tercer punt feu referència al projecte comú pel que fa a la història de l’art medieval, posant èmfasi en que el deixeble seguí el mateix mètode de treball (inclòs el treball de camp) que el seu mestre.

El quart punt es pot considerar una conseqüència del tercer pel que fa a viatges a la recerca d’obres medievals si bé no es coneixen quaderns de Josep Goday que facin referència a aquestes anades.

Finalment, en l’últim punt, comentà la seva labor com a dissenyador d’espais museístics com, per exemple, pel que fa referència a la museïtzació de les pintures romàniques.

Amb un torn de precs i preguntes es dona per acabada la sessió.dimarts, 6 de febrer de 2018

(2018-02-05) Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó

El passat dilluns dia 5 de febrer de 2018, a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans, tingué lloc la presentació de les Actes del Simposi Internacional “Les pedreres
medievals a la Corona d’Aragó” del qual Amics de l’Art Romànic (AAR) en fou l’entitat
organitzadora.

Començà l’acte el Dr. Joan Valero qui comentà les dues línies d’actuació cabdals d’AAR: la
investigació i la divulgació.

A continuació, la presidenta de l’entitat, la Dra. Francesca Español, donà la benvinguda als
assistents i presentà el Dr. Jordi López encarregat de la xerrada.

El Dr. López donà les gràcies a AAR per haver-lo convidat, felicità l’entitat per haver posat en
valor un tema tan poc conegut i estudiat com són les pedreres i dividí la presentació en dues
parts. En la primera comentà breument cadascun dels articles que formen les actes tot
remarcant que el conjunt d’escrits permet una visió de les pedreres des de vessants molt
diferents i que es complementen.La segona part serví per presentar diferents pedreres
tarragonines (el Mèdol és la més coneguda però no l’única existent), des d’on i com s’havien
transportat, quina utilitat se’ls havia donat i les diferents reutilitzacions que aquests blocs de
pedra havien tingut al llarg dels segles.

Amb un torn de precs i preguntes es dona per acabada la sessió.